Empatie připouští pocity jiných a vnímá, co si přejí ostatní lidé, nehledí - pouze na svoje já

06.10.2020

Musím se přiznat, že se mi toto slovo spojené s pocity hodně zamlouvá a souhlasím, že člověk musí umět mít rád sebe a zároveň i druhé lidi. Pocity nás provází od narození a přetrvávají až do posledního dne v našem stáří. Bez pocitů se nedá žít, stejně jako bez empatie.

Empatie je vcítěním a porozuměním druhého. Vyjadřuje pochopení emocí a snaží se najít důvod určitého jednání. S empatií se dokážete vcítit aspoň na chvíli do druhých, při různých situacích. Je spojena se slovy láska, smutek, radost, naděje, očekávání, bolest, soucit, zlost, vzrušení, smích i pláč ...

Jako empatik se můžete narodit, nebo se všemu naučíte během svého života. 

CELÝ ČLÁNEK ZDE