Nejdůležitějším lékem pro zdraví je naše myšlení. Neduste smutek a problémy v sobě

05.10.2020

Každá nemoc, jakákoli porucha nebo nerovnováha v pocitech, má svoji příčinu. Jako spouštěč může posloužit stres, pracovní vypětí, problémy v rodině, problémy ve škole, nedůvěra k lidem, zklamání, ztráta blízké osoby, nedostatek financí, špatná životospráva, nespokojenost se sebou, nedostatek světla a jiné.

Ten kdo je duševně v pohodě, se většinou cítí dobře, má své pocity a chování pod kontrolou. Avšak může dojít k situaci, kdy tělo vypoví službu a začne trpět duševní nemocí nebo pocity, které nejsou zrovna hezké.

K negativním projevům a změnám, patří hněv a zlost. Je třeba se naučit pocity ovládat, nevyvolávat v sobě zuřivost, ta tělu jen ubližuje. Díky stresovým hormonům, dochází k nespavosti, pocení, ztuhlým svalům, bolesti žaludku, nechutenství, zvýšenému tlaku, rychlému tlukotu srdce, bolesti hlavy, po delší době tělo chřadne, získává náchylnost k srdečním příhodám, různým nemocem a rakovině. Lidé, kteří se trápí, reagují velice impulzivně, nepromyšleně, jsou úzkostliví, mají strach, pláčou nebo se hystericky smějí, častokrát se propadají do stavu nezájmu o sebe a své okolí. CELÝ ČLÁNEK ZDE